Які методи логотерапії я використовую в своїй професійній діяльності

new-1

В моїй викладацькій роботі я використовую діалогічні технології бо їх впровадження трансформує навчальний процес у співнавчання, взаємо навчання. Студент і викладач є рівноправними суб’єктами навчання. Педагог виступає в ролі організатора процессу навчання, лідера.

Таке спілкування є відвертим, доброзичливим і взаємноспрямованим на розв’язання проблеми, взаєморозуміння, взаємопроникнення у світ партнера.

Метод Сократівського діалогу – це діалог між двома і більше людьми, який керує іншим через ряд питань та використовує такі ресурси як іронія для розв’язання сумнівів та конфліктів.

Застосування Сократівського методу має давні походження, діє сьогодні в різних сферах. Сфера освіти та виховання є однією з областей, в якій він застосовується.

Ми повинні виділити доцільність використання Сократівського методу в рамках клінічної та консультативної психології. Застосування Сократівського методу є загальноприйнятним у психотерапії незалежно від теоретичної моделі. По суті Сократівський метод це спосіб мобілізувати власні ресурси, скористатися ними для досягнення полегшення буття. Одна з психологічних течій, в якій найбільше використовується Сократівський метод – це когнітивна поведінкова терапія.

Як один із методів, метод Сократа використовуються в логотерапії. Це один із основних методів, що використовуються для реактивації ресурсів пацієнта до досягнення почуття життя. Він сприяє саморозкриттю суб’єкта, створює альтернативи, несе відповідальність за власний вибір.

Сократівський діалог- це свого роду інтелектуальний поєдинок між психологом і клієнтом, в ході якого коректуються бездоказові, суперечливі, не послідовні судження пацієнта. Під час бесіди психолог формулює питання таким чином, щоб пацієнт давав максимальну кількість позитивних відповідей. На основі цього пацієнт підводиться до прийняття судження яке на початку бесіди не приймалося, було незрозумілим або невідомим.

При ноогенних неврозах (Frankl V.E), пов’язаних з втратою сенсу, неврозів, спричинених конфліктами між цінностями, сенсами, а також їх із етичними нормами людини в процесі логотерапії також використовується метод Сократівського діалогу. Ознаками наявності ноогенного неврозу є страждання, втрата сенсу і життєвих орієнтирів. Ноогенні неврози є наслідком екзистенційної фрустрації людини. На переконання Франкла, їх слід відрізняти від психогеннх неврозів, бо вони формуються в ноогенній сфері, де основним носієм сенсів і значень є розум. Пошук сенсу- складне екзистанційне завдання, яке викликає в людині напругу. Однак така напруга дає відчуття життя і характеризує ступінь психічного здоров’я; вона пов’язана зі співвідношенням того, чого людина вже досягла, і того, що їй ще потрібно здійснити.

Методика Сократівського діалогу дозволяє підштовхнути пацієнта до відкриття ним для себе адекватного сенсу життя. Велику роль відіграє особистість самого психотерапевта, однак нав’язування свого розуміння сенсу неприпустимо.

Бесіда є одним з основних психотерапевтичних інструментів, широко застосовується в консультуванні Сократівський діалог. Психотерапевт ретельно готує питання клієнту, щоб навчити його моделі поведінки. Ці питання зводяться до наступного:

  • прояснити наявні труднощі
  • допомогти пацієнтові виявити свої неправильні психологічні установки
  • дослідити значущість тих чи інших подій для пацієнта
  • оцінити наслідки, які породжує підтримання негативних думок.

За допомогою техніки Сокраківського діалогу психотерапевт непоспішаючи підводить клієнта до певного висновку, який ним вже заздалегідь запланований.

Загалом логотерапія побудована на філософсько – психологічному переосмислені реалій, в яких відбувається формування і становлення особистості. Лише сенс може заповнити пустку. Лише сенс позбавляє людину нудьги і безглуздя власного буття. Завдання терапевта полягає не в наданні клієнту готових пояснень і цілей. Допомогти йому знайти власне унікальне розуміння сенсу буття.

Вікторія Бикова

Scroll to Top