Логотерапія в українській науці, обгрунтування методу, посилання

Логотерапія має серйозну методологічну базу і налічує більше 600 світових досліджень, які демонструють її ефективність і доказовість в клінічній та психотерапевтичній практиці (A. Battiani, 2006).

Логотерапія в українській науці

 Українські вчені досліджують:

 • логотерапевтичну категорію сенсу (Рощин, 2010; Яковенко, 2011; Чуйко, Чаплак, 2017; Яроченко, 2019; Касьяненко, 2020),
 • екзистенційні питання (Коваленко, 2014; Паркулаб, 2017; Партико, 2019)
 • онтологічні засади екзистенціальної психології В. Франкла (Ємельяненко, Абизова, 2021)
 • екзистенціальні виміри логотерапії (Запорожченко, 2020)
 • філософські аспекти логотерапії (Світашев, 2002; Платонов, 2005; Райда, 2009; Шевченко, 2012)
 • психологічні аспекти логотерапії (Підгорна, 2014; Кравченко, 2018)
 • історичні аспекти логотерапії (Москаль, 2005; Савицька, 2015)
 • логотерапію в контексті вимірів свободи (Лях, 2004)
 • трансцендентну трансформацію особистості (Татенко, 2007)
 • самоздійснення особистості в парадигмі логотерапії (Титаренко, 2007)
 • логотерапевтичну парадигму життєвого успіху (Татенко, 2007)
 • концепції Франкла в розробці проблеми автентичного існування (Самчук, 2009)
 • проблеми сенсу життя в психологічній реабілітації осіб з ампутаціями (Найдьонова, Лазаревська, 2005)

Логотерапія багато років займає важливе місце в психологічній практиці, і є найбільш актуальним методом в контексті викликів війни.

Логотерапевтичний метод парадоксальної інтенції рекомедований вченими Національної академії педагогічних наук України до застосування в соціально-психологічному супроводі ветеранів, волонтерів та членів їхніх родин в умовах переходу від війни до миру.

Як допомогти особистості в період переходу від війни до миру: соціальнопсихологічний супровід : практичний посібник / за наук. ред. Т. М. Титаренко, М. С. Дворник / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 154 c.

Екзистенційно-аналітичні практики, що широко включають в себе логотерапевтичні, та розроблені на їх основі технології відновлення діалогу зі світом, життям, собою та сенсом рекомендовані вченими Національної академії педагогічних наук України для застосування у соціально-психологічній реабілітації осіб, що переживають наслідки травматичних подій, а також відновлення сенсу і подолання відчуження від роботи, суспільства, стосунків, сім’ї і самого себе в учасників бойових дій.

Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій : практичний посібник / [Т. М. Титаренко, М. С. Дворник, В. О. Климчук та ін.] ; за наук. ред. Т. М. Титаренко / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 220 c.

Розвиток екзистенційного компоненту (аналіз смислової архітектоніки внутрішнього світу особистості, встановлення пріоритетних смислів, знаходження стрижневого сенсу («граничного сенсу» за В. Франклом) є важливою складовою психологічної роботи з постраждалими, спрямованою на подолання наслідків психотравмівних подій в Україні.

Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 3. – Київ, 2018. – 236 с. Видано за підтримки ОБСЄ в Україні за сприяння Мінсоцполітики України.

Сучасні психотерапевтичні технології надання допомоги постраждалим з проявами ПТСР, розроблені вченими Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, включають методи спрямовані на пошук сенсу в життєвих обставинах особистості, зокрема допомогу дітям в усвідомленні сенсу життєвого уроку, знань, умінь та навичок, які вони отримали у травмівних обставинах, знаходження потенціалу розвитку в життєвому виклику.

Застосування психотерапевтичних технологій у наданні допомоги постраждалим з проявами посттравматичного стресового розладу: практичний посібник / Я. М. Омельченко, З.Г. Кісарчук, Т.С. Гурлєва, Г. П. Лазос [та ін.]; за ред. Я.М. Омельченко. Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2023. 256 с.

Логотерапія є важливим методом клінічної та психотерапевтичної роботи з ветеранами, що отримали інвалідність і втратили кінцівки внаслідок участі у бойових діях. Віктор Франкл писав про важливість логотерапевтичної роботи з особами з ампутованими кінцівками для запобігання суїцидів внаслідок втрати сенсу життя.

Дослідження психологічного благополуччя військовослужбовців, що одержали поранення в зоні АТО, включаючи ампутації, демонструють низький рівень осмисленості життя, абстрактні смисложиттєві орієнтації і слабку мотивацію (Коваленко, Вишнягова, 2017).

Методики, спрямовані на дослідження наявності та усвідомлення особистістю сенсу власного життя, є важливими у роботі з психотравмою, адже посттравматичне відновлення полягає у пошуку нового сенсу життя, що стверджує багато вчених.

Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях / В.Л.Зливков, С.О. Лукомська, О.В. Федан. – К.: Педагогічна думка, 2016. – 219 с.

 Логотерапія Віктора Франкла застосовується в психокорекційній роботі зі школярами.

Осика О. В. Логотерапія В. Франкла в психокорекційній роботі зі школярами / О. В. Осика // Проблеми сучасної психології. – 2013. – Вип. 21. – С. 531-541.

Логотерапія як метод широко фігурує в комплексних наукових дослідженнях Інституту соціальної та політичної психології АПН України (фундаментальна НДР «Життєві домагання як соціально-психологічний механізм самоздійснення особистості», 2003–2006 рр.)

Більшість навчальних програм українських закладів вищої освіти вже багато років включають теорію та практику логотерапії в навчальні програми для здобувачів бакалаврського та магістерського рівня.

Логотерапія в якості окремого курсу входить до освітніх програм українських державних закладів вищої освіти. Наприклад, навчальна дисципліна «Основи логотерапії (екзистенційного аналізу В. Франкла)», впроваджена в рамках освітньої програми «Клінічна та реабілітаційна психологія» для здобувачів магістерського рівня ДВНЗ «Прикарпатський Національний Університет імені Василя Стефаника» з 2021 року.

Екзистенціальна психотерапія та логотерапія складають зміст навчальної дисципліни «Екзистенціальна психологія», що впроваджена для здобувачів магістерського рівня спеціальності «Психологія» в НУ «Одеська юридична академія» з 2020 р.

Scroll to Top